Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

 

LƯU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K

 

BẢNG BÁO GIÁ

ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT

  Ngày cập nhật : 28/10/2016 

 

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ 

MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

 

LIKE NEW = NEW = ZIN ALL

RENEW = THAY V

 

IPHONE 7-7 PLUS

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 7 PLUS 256GB GOLD  chưa active   LL   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 256GB ROSE active    LL   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 256GB BLACK chưa active   LL   SEAL ZIN
         
IP 7 PLUS 128GB GOLD chưa active   LL   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 128GB ROSEchưa active   LL   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 128GB  BLACK chưa active   LL,ZP    
IP 7 PLUS 128GB JET BLACK chưa active   LL,ZP   SEAL ZIN
         
IP 7 PLUS 32GB GOLD chưa active 21.100 LL CÒN HÀNG SEAL ZIN
IP 7 PLUS 32GB ROSE chưa active 21.100 LL CÒN HÀNG SEAL ZIN
IP 7 PLUS 32GB BLACK chưa active 21.300 LL CÒN HÀNG SEAL ZIN
IP 7 PLUS 32GB SILVER chưa active       SEAL ZIN
         
IP 7 32GB GOLD chưa active 17.300 LL CÒN HÀNG SEAL ZIN
IP 7 32GB ROSE chưa active       SEAL ZIN
IP 7 32GB BLACK chưa active 17.400 LL CÒN HÀNG SEAL ZIN
         
IP 7 128GB GOLD active 19/10   LL   SEAL ZIN
IP 7 128GB ROSE chưa active 18.900 LL CÒN HÀNG SEAL ZIN
IP 7 128GB BLACK chưa active   LL   SEAL ZIN
         
IP 7 256GB SILVER chưa active        
IP 7  256GB ROSE  active 3/10   LL   fullbox pk zin máy
IP 7  256GB BLACK chưa active   LL    

 

IPHONE 6S - 6S PLUS- 5SE

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
6S 16gb ROSE LIKENEW 10.000   CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
6S 16gb GOLD LIKENEW 10.000   CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
         
6S 16gb ROSE  Cũ (nguyên zin ) 9.400   CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 16gb ROSE  Cũ (nguyên zin ) 9.100   CÒN HÀNG 97%
6S 16gb ROSE  Cũ 9.200   CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S 16gb GOLD  Cũ (nguyên zin ) 9.400   CÒN HÀNG 98%
6S 16gb GOLD  Cũ (nguyên zin ) 9.100   CÒN HÀNG 97%
6S 16gb GOLD  Cũ 9.200   CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
         
         

 

IPHONE 6 - 6 PLUS 

CHECK 2015->2016

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IP6 16GB GOLD RENEW 7.900 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
         
         
IP6 16GB GOLD Cũ  7.300 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 7.300 LL CÒN HÀNG 97%
IP6 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 7.700 LL CÒN HÀNG 98%,
IP6 64GB GOLD Cũ  8.600 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
         
IP6G 64GB GREY Cũ  8.200 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6G 64GB GREY Cũ (nguyên zin )   LL   97%
         
         
IP6 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 7.300 LL CÒN HÀNG 98% 
IP6 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 6.800 LL CÒN HÀNG 97%
IP6 16GB SLIVER Cũ 6.800 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 8.500 LL CÒN HÀNG 97%
         
IP6 PLUS 64GB GREY Cũ  10.000 LL CÒN HÀNG 99 vỏ thay
IP6 PLUS 64GB SLIVER  (nguyên zin ) 10.300 LL CÒN HÀNG 99 vỏ thay
IP6 PLUS 64GB SLIVER  (nguyên zin ) 10.300 LL CÒN HÀNG 97%, 
           
         

 

 

 

IPHONE 5S CHECK 2013->2015

màn hình hồng -150k

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 5S 16GB SLIVER - LIKENNEW - ACTIVE RỒI 4.500 j CÒN HÀNG fullbox pk zin máy + 500k
         
IP 5S 16GB GOLD -  RENEW - ACTIVE RỒI   J CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
IP 5S 32GB GOLD -  RENEW - ACTIVE RỒI   J   fullbox pk zin máy
         
IP 5S 16GB SLIVER - RENEW - ACTIVE RỒI 4.350 J CÒN HÀNG fullbox pk zin máy + 500k
IP 5S 16GB GRAY - RENEW - ACTIVE RỒI 4.250 J CÒN HÀNG fullbox pk zin máy + 500k
         
         
         
IP 5S 16GB VÀNG lên vỏ HỒNG , ko resset được 4.100   CÒN HÀNG 99 thay v
IP 5S 32GB VÀNG lên vỏ HỒNG 4.750   CÒN HÀNG 99 thay v
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ko resset được 4.050 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) ko resset được 4.200 LL CÒN HÀNG 98% , 99% + 150k,97%-150k
IP 5S 32GB VÀNG CŨ 4.700 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 32GB VÀNG CŨ ( vỏ zin )       97%
IP 5S 64GB VÀNG CŨ        
         
         
         
IP 5S 16GB GREY CŨ ( vỏ zin )   J   97%
IP 5S 16GB GREY CŨ  4.000 j CÒN HÀNG 99 thay vỏ
IP 5S 32GB GREY CŨ ( vỏ zin )   J   98%
IP 5S 32GB GREY CŨ   J   99 thay vỏ
IP 5S 64GB GREY CŨ         
         
         
IP 5S 16GB WHITE CŨ ( vỏ zin )   j   99% ,97% -300K
IP 5S 16GB WHITE CŨ   j   99% thay vỏ
IP 5S 32GB WHITE CŨ ( vỏ zin )   J   98%,97%-150k
IP 5S 32GB WHITE CŨ    J   99 thay vỏ
IP 5S 64GB WHITE CŨ        
         
5S 16 GOLD CŨ KO VÂN TAY ko resset được 3.400   CÒN HÀNG 99 thay vỏ

 

IPHONE 5 CHECK 2013->2015

màn hình hồng -150k

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
         
IP 5 16GB TRẮNG CŨ ( vỏ zin )       97%
IP 5 16GB TRẮNG CŨ 3.150 J CÒN HÀNG 99 vỏ thay
IP 5 32GB TRẮNG CŨ ( vỏ zin ) 3.450 LL CÒN HÀNG 98%,99%+100k,97%-150k
IP 5 32GB TRẮNG CŨ 3.350 LL CÒN HÀNG 99 thay v
         
         
         
IP 5 16GB ĐEN CŨ   J   99 thay v
IP 5 16GB ĐEN CŨ ( vỏ zin )   J   97%
IP 5 32GB ĐEN CŨ        
IP 5 32GB ĐEN CŨ       99 thay v
         
         

 

 

 IPAD PRO 9.7 ,IPAD AIR 1 4G, IPAD AIR 2 WIFI + 4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
AIR 2 16GB 4G SLIVER LIKENEW ( nguyên zin ) 8.000   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
         
AIR 2 16GB 4G GOLD ( nguyên zin ) 8.300   CÒN HÀNG 99% ĐỐM MÀN HÌNH
AIR 2 16GB 4G GOLD ( nguyên zin ) 7.600   CÒN HÀNG 96%
         
AIR 1 16GB 4G GRAY ( nguyên zin ) LIKENEW 6.000   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
AIR 1 32GB 4G GRAY ( nguyên zin ) LIKENEW 6.350   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
         
AIR 1 32GB 4G  SLIVER  ( nguyên zin ) LIKENEW 6.550   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
         
AIR 1 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.200   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
AIR 1 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.950   CÒN HÀNG 97%,96%-200k
AIR 1 32GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 6.000   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
         
AIR 1 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.900   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
AIR 1 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.200   CÒN HÀNG 95% 
         
AIR 1 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.650   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
AIR 1 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.400   CÒN HÀNG 97%,96%-200K
         
         
         

 

 

MINI 1-2-3-4 WIFI +4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MINI 3 16GB 4G GRAY LIKENEW ( nguyên zin ) 6.200   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450K
         
MINI 3 128GB 4G GOLD CŨ KÍNH THAY 7.700   CÒN HÀNG 97%
         
MINI 3 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 5.650   CÒN HÀNG 96% , 97% + 200k
MINI 3 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 5.400   CÒN HÀNG 95%
MINI 3 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.800   CÒN HÀNG 98%
MINI 3 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.200   CÒN HÀNG 95%,97% +400K
MINI 3 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.700   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
MINI 3 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.100   CÒN HÀNG 95%,97% +400K
         
MINI 2 16GB 4G SLIVER LIKENEW ( BH 2017 ) 5.300   CÒN HÀNG fullbox pk loại 1 +300K
MINI 2 32GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) LIKENEW 5.550   CÒN HÀNG fullbox pk loại 1 +3000K
         
MINI 2 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.550   CÒN HÀNG 99%
MINI 2 32GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.200   CÒN HÀNG 98%,99+150K
MINI 2 16GBG SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.100   CÒN HÀNG 99%
MINI 2 16GBG SLIVER CŨ 4.900   CÒN HÀNG 98%,97% - 150k
         
         
         

 

IPAD 1+2- 3- 4- WIFI -4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPAD 4 16GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.400   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
IPAD 4 16GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.200   CÒN HÀNG 97%
IPAD 4 16GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.000   CÒN HÀNG 96%,95%-200k
IPAD 4 16GB 4G TRẮNG CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.600   CÒN HÀNG 98%, 97%-200K
         
         
         
IPAD 3 32GB 4G ĐEN  CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.500   CÒN HÀNG 96%
         
         
         
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.900   CÒN HÀNG 97%
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.700   CÒN HÀNG 96%
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.500   CÒN HÀNG 95%
IPAD 3 64GB 4G TRANG CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.600   CÒN HÀNG 95%
         
         
         
         
         

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Lưu ý : KHÔNG BẢO HÀNH .MÁY MẤT NGUỒN, NO ALL, MÀN HÌNH, PIN, ICLOUD
* Tất cả máy bao test 10 ngày *

Giờ làm việc : 9h -> 19h  . Chủ nhật : 9h -> 16h
Liên hệ : 0923.626262 ( A Thuận ) - 0169.888.8668- 0888.18.8668 ( C Thi ) 
Địa chỉ  : 637 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 637 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 0169.8888.668-0888.188668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 19:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 16:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227
 

Công Ty TNHH Thiên Minh