Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

 

LUU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K

BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật : 26/06/2017

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ 
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

LIKE NEW = NEW = ZIN ALL
RENEW = THAY V

KÍNH XẤU VỎ XẤU = KXVX

KÍNH ĐẸP VỎ XẤU = KDVX
 

IPHONE 6G-6 PLUS,6S - 6S PLUS MODEL KH

lấy KXVX

SL>10 giảm 100k/1c

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP6 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 4.300 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 4.100 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6 16GB SLIVER Cũ 4.700 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
IP6 64GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 5.400 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 5.200 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6 64GB SLIVER Cũ 5.800 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
6S 16GB ROSE  Cũ 6.400 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
6S 16GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 5.700 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
6S 16GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 5.800 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
6S 16GB SILVER  Cũ   KH   99% thay vỏ
         
6S 64GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 7.500 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
6S 64GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 8.200 KH CÒN HÀNG 97%
6S 64GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 8.050 KH CÒN HÀNG 97%
6S 64GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 7.350 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
6S 64GB GOLD  Cũ  8.200 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
6S 64GB ROSE  Cũ 8.050 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
6S 64GB SLIVER  Cũ  7.850 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
6S 64GB GREY  Cũ 7.850 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
6S PLUS 16GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 8.300 KH CÒN HÀNG 97%
6S PLUS 16GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 7.500 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
6S PLUS 16GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 7.400 KH CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
6S PLUS 16GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 8.200 KH CÒN HÀNG 97%
6S PLUS 16GB ROSE  Cũ  8.200 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
6S PLUS 16GB SILVER  Cũ 8.000 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
6S PLUS 64GB GOLD  Cũ 10.100 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
6S PLUS 64GB  SILVER  Cũ  9.900 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
6S PLUS 64GB GREY  Cũ 9.800 KH CÒN HÀNG 99% thay vỏ
6S PLUS 64GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 9.900 KH CÒN HÀNG 97%

 

 

IPHONE KO VÂN TAY - LOCK

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 6+ 16GB GREY CŨ (nguyên zin) LOCK  4.800 LL CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
IP 6G 64GB GRAY CŨ ko kích hoạt facetime ,massenger MAIN ZIN 5.200 LL CÒN HÀNG 99% VỎ THAY
IP 6PLUS 16GB GRAY ko kích hoạt facetime ,massenger MAIN ZIN 6.000 KH CÒN HÀNG 99% VỎ THAY
         
IP 5S 32GB GOLD CŨ ko vân tay 2.550 J CÒN HÀNG 99% VỎ THAY
IP 5S 32GB GREY CŨ ko vân tay 2.500 J CÒN HÀNG 99% VỎ THAY
IP 6S 16GB GOLD CŨ ko vân tay 5.400 LL CÒN HÀNG 99% VỎ THAY
IP 6S 64GB ROSE  Cũ ko vân tay 6.850 KH CÒN HÀNG 99% VỎ THAY
IP 6S 64GB GRAY  Cũ ko vân tay 6.650 KH CÒN HÀNG 99% VỎ THAY
IP 6S 64GB GOLD CŨ ko vân tay 6.950 KH CÒN HÀNG 99% VỎ THAY
IP 6S 128GB GOLD CŨ ko vân tay 8.200 LL CÒN HÀNG 99% VỎ THAY
         
6S 16GB GREY  Cũ (nguyên zin )ko vân tay 5.600 LL CÒN HÀNG 99%

 

 

PIN-MÀN HÌNH 5,5S,6,6+,6S,6s+

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Màn hình 5S 300   CÒN HÀNG zin bể kính
Màn hình 5G 500   CÒN HÀNG zin ép kính
         
PIN 5G  95   CÒN HÀNG check full mAH
PIN 5S  100   CÒN HÀNG check full mAH
PIN 6G  115   CÒN HÀNG check full mAH
PIN 6PLUS  135   CÒN HÀNG check full mAH
         

 

 

IPHONE 7-7 PLUS (check còn BH)

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IP 7 32GB HỒNG (nguyên zin ) LIKE NEW  12.000 X/A CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +900k
         
IP 7 32GB HỒNG CŨ (nguyên zin ) 11.800 X/A CÒN HÀNG 99%
         
IP 7 PLUS  32GB HỒNG CŨ (nguyên zin ) 14.800 LL CÒN HÀNG 99%

 

IPHONE 6S - 6S PLUS

lấy KXVX,KDVX

SL>10 giảm 100k/1c

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
6S 16GB GOLD chưa active (trả BH) 8.100 ZP CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550k
6S 16GB ROSE chưa active (trả BH) 8.000 ZP CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550k
6S 64GB ROSE chưa active (trả BH) 10.200 VN CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550k
         
6S 16GB ROSE LIKENEW (nguyên zin ) 7.050 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550k
         
6S 16GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 6.600 LL CÒN HÀNG 97%
6S 16GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 7.050 LL CÒN HÀNG 99%
6S 16GB GOLD  Cũ  6.600 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S 16GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 6.700 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 16GB GREY  Cũ (nguyên zin ) 6.550 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 16GB SLIVER  Cũ (nguyên zin ) 6.550 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
         
6S 64GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 9.300 J CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 64GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 8.950 LL CÒN HÀNG 97%
6S 64GB GOLD  Cũ 9.000 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S 64GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 9.250 LL,J CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 64GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 8.900 LL CÒN HÀNG 97%
6S 64GB ROSE  Cũ 8.950 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 9.000 J CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 64GB SLIVER  Cũ 8.500 ZP CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S PLUS 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 8.600 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S PLUS 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 7.700 LL CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
6S PLUS 16GB GOLD Cũ 8.400 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S PLUS 64GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 11.400 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S PLUS 64GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 11.100 LL CÒN HÀNG 97%
6S PLUS 64GB GOLD Cũ 11.100 J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S PLUS 16GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 7.500 LL CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
6S PLUS 16GB ROSE 8.300 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S PLUS 64GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 11.200 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
6S PLUS 64GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 10.950 LL CÒN HÀNG 97%
6S PLUS 64GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 10.950 LL CÒN HÀNG CÒN HÀNG
         
6S PLUS 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 8.100 LL CÒN HÀNG 97%
         
6S PLUS 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 10.700 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
6S PLUS 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 10.450   CÒN HÀNG 97%
         
6S PLUS 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 8.550 LL CÒN HÀNG 99%
6S PLUS 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 10.800 LL CÒN HÀNG 98%
6S PLUS 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 10.550 LL CÒN HÀNG 97%
         

 

IPHONE 6 - 6 PLUS 

lấy KXVX,KDVX

SL>10 giảm 100k/1c

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IP6 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 5.350 J CÒN HÀNG 98%,99%+200k
IP6 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 5.150 J CÒN HÀNG 97%
IP6 16GB GOLD Cũ 5.100  LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 4.500 LL CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
IP6 64GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 6.550 J CÒN HÀNG 98%,99%+200k
IP6 64GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 5.600 LL,J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6 64GB GOLD Cũ 6.200 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
IP6 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 5.050 J CÒN HÀNG 98%,99%+200k
IP6 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 4.850 J CÒN HÀNG 97%
IP6 16GB GREY Cũ 4.900 J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 4.300 LL CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
IP6 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 5.950 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 5.350 LL CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
IP6 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 5.050 J CÒN HÀNG 98%,99%+200k
IP6 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 4.850   CÒN HÀNG 97%
IP6 16GB SLIVER Cũ 4.900 J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         

 

IPHONE 5S 

màn hình hồng -100k

lấy KXVX,KDVX

SL>5 giảm 50k/1c

SL>10 giảm 100k/1c

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IP 5S 16GB TRANG thay vo ROSE CŨ (call) 2.700 J CALL 99% thay vỏ
IP 5S 32GB TRANG thay vo ROSE CŨ (call) 3.050 J CALL 99% thay vỏ
         
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 2.950 J CÒN HÀNG 98% 
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 2.800 J CÒN HÀNG 97%
IP 5S 16GB VÀNG CŨ  2.800 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
IP 5S 32GB VÀNG  3.100 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 32GB VÀNG CŨ( vỏ zin ) 2.900 J CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu
         
IP 5S 16GB GREY CŨ 2.700 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 16GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 2.850 J CÒN HÀNG 98% 99% + 100K
IP 5S 16GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 2.700 J CÒN HÀNG 97%
         
IP 5S 32GB GREY CŨ 3.050 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 32GB GREY CŨ( vỏ zin ) 3.050 J CÒN HÀNG 97%
         
IP 5S 16GB WHITE CŨ 2.700 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 16GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 2.700 J CÒN HÀNG 97%
IP 5S 16GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 2.850 J CÒN HÀNG 98%,99%+100k
         
IP 5S 32GB WHITE CŨ  3.050 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 32GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 2.850 J CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu

 

IPHONE 5 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 5 16GB TRẮNG CŨ ( vỏ zin ) 2.200 J CÒN HÀNG 98%,99%+100k
         
IP 5 16GB ĐEN CŨ ( vỏ zin ) 2.200 J CÒN HÀNG 98%,99%+100k
IP 5 16GB ĐEN CŨ ( vỏ zin ) 2.050 J CÒN HÀNG 97%
IP 5 16GB ĐEN CŨ 2.050 J CALL 99 thay v
         
         

 

 

IPAD PRO 9.7 4G, IPAD AIR 1 4G, IPAD AIR 2 WIFI + 4G

SL>5 giảm 50k/1c

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPAD PRO 32 GRAY LIKENEW 11.000 LL CÒN HÀNG LIKENEW
         
AIR 2 32GB 4G GOLD LIKENEW ( nguyên zin ) 9.400 LL CÒN HÀNG  
AIR 2 32GB 4G GREY LIKENEW ( nguyên zin ) 8.800 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin +500k
         
AIR 2 32GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 9.200 LL CÒN HÀNG 99%
AIR 2 32GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 8.750 LL CÒN HÀNG 97%
AIR 2 32GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 8.600 LL CÒN HÀNG 99%
         
AIR 2 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 7.400 LL CÒN HÀNG 97%
AIR 2 16GB 4G GREY  ( nguyên zin ) 7.200 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
AIR 2 16GB 4G GREY  ( nguyên zin ) 6.700 LL CÒN HÀNG 96%
AIR 2 16GB 4G SILVER  ( nguyên zin ) 6.800 LL CÒN HÀNG 96%
         
AIR 1 64GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 7.250 J CÒN HÀNG 99%
         
AIR 1 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.500 J CÒN HÀNG 98%
AIR 1 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.100 J CÒN HÀNG 96%

 

 

MINI 1-2-3-4 WIFI +4G

SL>5 giảm 50k/1c

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MINI 4 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin )  7.600 J CÒN HÀNG 98%
         
MINI 3 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin )  5.900 J CÒN HÀNG 98%
         

 

IPAD 2- 3- 4- WIFI -4G

SL>5 giảm 50k/1c

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IPAD 4 16GB TRẮNG CŨ ( nguyên zin )  4.300 J CÒN HÀNG 98%
IPAD 4 16GB TRẮNG CŨ ( nguyên zin )  4.200 J CÒN HÀNG 97%
         
IPAD 4 64GB ĐEN WIFI CŨ ( nguyên zin )  3.750 J CÒN HÀNG 96%,95%-150K
IPAD 4 64GB ĐEN WIFI CŨ ( nguyên zin )  3.900 J CÒN HÀNG 97%
IPAD 4 64GB ĐEN WIFI CŨ ( nguyên zin )  4.050 J CÒN HÀNG 98%,99%+100K
 

IPHONE 3G 

SL>10 giảm 50k/1c

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KO BẢO HÀNH PIN        
IP 3G 16GB ĐEN-TRẮNG CŨ ( vỏ zin ) 400   CÒN HÀNG kính đẹp vỏ đẹp
IP 3G 16GB ĐEN-TRẮNG CŨ ( vỏ zin ) 300   CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu
IP 3G 16GB ĐEN-TRẮNG CŨ ( vỏ zin ) 200   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP 3G 8GB ĐEN- CŨ ( vỏ zin ) 300   CÒN HÀNG kính đẹp vỏ đẹp

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Lưu ý : KHÔNG BẢO HÀNH .MÁY MẤT NGUỒN, NO ALL, MÀN HÌNH, PIN, ICLOUD
* Tất cả máy bao test 7 ngày *

Giờ làm việc : 9h -> 19h  . Chủ nhật : 9h -> 16h
Liên hệ : 0923.626262 ( A Thuận ) - 0169.888.8668- 0888.18.8668 ( C Thi ) 
Địa chỉ  : 637 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 637 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 0169.8888.668-0888.188668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 19:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 16:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227
 

Công Ty TNHH Thiên Minh