Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

 

 

 681 LÊ HỒNG PHONG P10 Q10 

LUU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K ĐẾN 700K

BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật : 17/4/2021

Giờ làm việc từ thứ 2-7 (9h-19h) ,Chủ nhật (9h-16h)

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG. 
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

 

TỪ MÁY 7P- 8PLUS BAO PIN 85% TRỞ LÊN THẤP HƠN THAY PIN MỚI

MÁY 6S - 6SP BAO PIN 85% TRỞ LÊN THẤP HƠN THAY PIN MỚI

MÁY THAY VỎ MAN ZIN KÍNH ÉP

LIKENEW = MÁY NGUYÊN ZIN 

 

IPHONE 11- 12- 12PRO - 12PM

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
11 64GB ĐEN ,TÍM,VÀNG , TRẮNG NEW   LL   FULLBOX CHƯA  ACTIVE
11 128GB ĐỎ ,TÍM , TRẮNG  NEW   LL   FULLBOX CHƯA  ACTIVE
         
12 64GB ĐEN, ĐỎ , TRẮNG , BUEL NEW   LL   FULLBOX CHƯA  ACTIVE
12 128GB TRẮNG , BUEL NEW   LL   FULLBOX CHƯA  ACTIVE
         
12 PRO 128GB ĐEN, XANH , TRẮNG, VÀNG NEW   LL   FULLBOX CHƯA  ACTIVE
12 PRO 256GB ĐEN, XANH , TRẮNG, VÀNG NEW   LL   FULLBOX CHƯA  ACTIVE
         
12 PRO MAX 128GB ĐEN, XANH , TRẮNG, VÀNG NEW   LL   FULLBOX CHƯA  ACTIVE
12 PRO MAX 256GB ĐEN, XANH , TRẮNG, VÀNG NEW   LL   FULLBOX CHƯA  ACTIVE
12 PRO MAX 512GB ĐEN, XANH , TRẮNG, VÀNG NEW   LL   FULLBOX CHƯA  ACTIVE
 
 
 
IPHONE PRO - PRO MAX
 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
11 PM 64GB XANH CŨ (nguyên zin ) PIN 91 17.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
11 PM 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) PIN 83 KÍNH ÉP ĐẸP 16.800 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
         
11 PM 256GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) PIN 88 19.700 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
11 PM 256GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) PIN 88 20.000 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
11 PM 256GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) PIN 90 19.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
11 PM 256GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) PIN 87 20.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
         
11 PM 512GB XANH CŨ (nguyên zin )HẾT BH PIN 9X 20.800 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
11 PM 512GB XANH CŨ (nguyên zin )HẾT BH PIN 87 20.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
COMBO 5 MÁY 512 XANH PIN 8X cao 20.400* LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
         
11 PRO 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) PIN 8X 14.650 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 300K
11 PRO 64GB XANH CŨ (nguyên zin )  PIN 9X 14.550 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
11 PRO 64GB XANH CŨ (nguyên zin )  PIN 8X 14.650 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 300K
11 PRO 64GB VÀNG  CŨ (nguyên zin )  PIN 8X 14.850 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 300K
COMBO 2 XANH 2 TRẮNG  1 VÀNG  PIN 8X 14.400*5 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 300K
 
 
 
IPHONE 11 - XS - XS MAX 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
11 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) PIN 9X 12.500 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
11 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) PIN 9X 12.800 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
11 64GB ĐỎ CŨ (nguyên zin ) PIN 9X 12.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
11 64GB TÍM CŨ (nguyên zin ) PIN thay bảo trì 12.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
COMBO 5 ĐEN PIN 9X 12.300*5 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 300K
         
11 128GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) PIN 87 13.500 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 
11 128GB ĐỎ CŨ (nguyên zin ) PIN 87 13.100 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
         
XS MAX PIN 87 ĐẾN 89%         
XS MAX 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) PIN 88 10.600 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
         
XS PIN 85 ĐẾN 89% (PIN 9X +150K  PIN 100 + 200K)        
XS 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )   8.000 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 200K
XS 64GB TRẮNG  CŨ (nguyên zin )   8.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 200K
XS 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin )   8.400 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 200K
COMBO 3 VÀNG 3 ĐEN 1 TRẮNG PIN 8X CAO 7.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
COMOBO 4 VÀNG 3 ĐEN 3 TRẮNG PIN 8X CAO 8.150 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
 
 
 

IPHONE  8G - 8PLUS BAO PIN OK TRÊN 85%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
8G 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 4.300 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 
8G 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 4.050 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
COMOBO 5 VÀNG (nguyên zin ) 3.950* LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
         
         
8P 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) 6.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
8P 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) 6.500 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
8P 64GB VÀNG , ĐỎ CŨ (nguyên zin ) 6.300 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
8P 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 6.600 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 200K
8P 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 6.600 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 200K
8P 64GB ĐỎ CŨ (nguyên zin ) 6.600 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99% + 200K
COMBO 3 VÀNG 3 ĐEN 2 TRẮNG 2 ĐỎ  6.450* LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 
COMBO 3 VÀNG 3 ĐEN 1 ĐỎ  6.150* LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
         
8P 64GB ĐEN CŨ  6.200 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay new zin
8P 64GB ĐỎ CŨ  6.300 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay new zin

 

 

IPHONE  7G- 7PLUS BAO PIN OK TRÊN 85%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
7P 32GB HỒNG  (nguyên zin )  5.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
7P 32GB HỒNG CŨ (nguyên zin )  4.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
7P 32GB ĐEN NHÁM CŨ (nguyên zin )  5.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
7P 32GB ĐEN NHÁM CŨ (nguyên zin )  4.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
7P 32GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  5.000 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
COMBO 98% 5 ĐEN 5 HỒNG 5.000 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%  99%+ 200K
COMBO 97% 3 ĐEN 3 HỒNG 2 VÀNG  4.700 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
         
7P 32GB VÀNG CŨ  5.000 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 128GB ĐEN NHÁM  5.400 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
7P 256GB HỒNG  (nguyên zin )  5.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
7P 256GB HỒNG  (nguyên zin )  5.600 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
7P 256GB ĐEN BÓNG  (nguyên zin )  5.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
7P 256GB ĐEN BÓNG  (nguyên zin )  5.600 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
7P 256GB ĐEN NHÁM  (nguyên zin )  5.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
7P 256GB ĐEN NHÁM  (nguyên zin ) ko gọi Faectime 5.700 AE CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
         
7P 256GB VÀNG  (nguyên zin )  6.000 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
7P 256GB VÀNG  (nguyên zin )  5.700 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
COMBO 5 ĐEN 5 HỒNG 5.750* LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
         
7P 256GB HỒNG   5.600 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 256GB ĐEN NHÁM  5.600 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 256GB VÀNG  5.700 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 256GB ĐỎ  5.700 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
COMBO 2 ĐEN 4 HỒNG PIN 100 5.500* LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
 

 

IPHONE - 5SE - 6SP BAO PIN OK TRÊN 85%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
5SE 32GB XÁM  (nguyên zin )  2.200 J/A CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 150K
5SE 32GB HỒNG  (nguyên zin )  2.200 J/A CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 150K
5SE 32GB TRẮNG  (nguyên zin )  2.200 J/A CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 150K
5SE 32GB VÀNG  (nguyên zin )  2.300 J/A CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 150K
COMBO 3H 3T 1X 1V  (nguyên zin )  2.250* J/A CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
         
6SP 16GB HỒNG CŨ 3.200 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo

 

 

IPAD WIFI + 4G ZIN ĐẸP AIR 1 - AIR 2 - GEN 5 - GEN 6

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
AIR 1 4G 16GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  3.700 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
AIR 1 4G 16GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  3.900 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
AIR 1 4G 16GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  3.700 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
         
AIR 2 4G 16GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  5.050 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
AIR 2 4G 16GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  4.950 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
AIR 2 4G 16GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  5.150 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
AIR 2 4G 32GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  5.750 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
AIR 2 4G 32GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  5.850 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
AIR 2 4G 32GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  5.900 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
AIR 2 4G 32GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  6.100 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
         
GEN 5 -2017 - 4G 32GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  5.900 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 97%
GEN 5 -2017 - 4G 32GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  6.150 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
GEN 5 -2017 - 4G 32GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) NHƯ MỚI 6.550 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN LIKENEW 
COMBO 5 TRẮNG NHƯ MỚI 6.400 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN LIKENEW 
         
GEN 6 -2018 - 4G 128GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  7.500 JA CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K

 

  PIN IPHONE SẢN XUẤT CHUẨN EU ĐÚNG DUNG LƯỢNG

 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
BẢO HÀNH PIN 12 THÁNG         
Điều kiện còn mộc tem ,ko rách nhăn phù pin .        
PIN 8G DUNG LƯỢNG 1821 MAH 120      
PIN 8PLUS  DUNG LƯỢNG 2691 MAH 140      
         
PIN 7PLUS TRÂU DUNG LƯỢNG CAO 3300 MAH 160      
PIN 7PLUS  DUNG LƯỢNG 2900 MAH 130      
         
PIN 7G DUNG LƯỢNG 1950 MAH 115      
PIN 7G TRÂU DUNG LƯỢNG CAO 2200 MAH 135      
         
PIN 6S PLUS DUNG LƯỢNG 2750 MAH 130      
PIN 6S DUNG LƯỢNG 1715 MAH 100      
         

 

KHÁCH HÀNG GỬI MÁY BẢO HÀNH NHẮN TRƯỚC DÙM EM 

Ghi thông tin người nhận  : Thi =  SĐT 039.8888.668 

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

* KHÔNG BẢO HÀNH . Máy mất nguồn , mất imei , treo cáp ,icloud ,màn hình .E-SIM

* Máy mới chưa active bao test 3 ngày * Active bằng sim việt nam .Không thử active bằng Mỹ nào kể cả Verizon.

* Máy cũ active rồi bao test 7 ngày * đổi trả trong vòng 3 ngày ( còn tem )

* Máy cũ bung tem không bảo hành camera,màn hình,vân tay.

Giờ làm việc : 9h -> 19h  . Chủ nhật : 9h -> 16h
Liên hệ : 0923.62.62.62 ( Thuận ) - 039.8888.668 ( Thi ) 
Địa chỉ  : 681 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 681 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 039.8888.668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 20:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 17:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227

4. Techcombank
19034341672018

Công Ty TNHH Thiên Minh