Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

G

 

TỪ NGÀY 26/02/2019 CTY THIÊN MINH SẼ DỜI QUA ĐỊA CHỈ MỚI LÀ 681 LÊ HỒNG PHONG P10 Q10 , MỌI HOẠT ĐỘNG CTY VẪN HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG 

LUU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K

BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật : 1/3/2020

Giờ làm việc từ thứ 2-7 (9h-19h) ,Chủ nhật (9h-16h)

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ 
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

 

TỪ MÁY 7G TRỞ LÊN BAO PIN 85% TRỞ LÊN THẤP HƠN THAY PIN MỚI

MÁY 6S - 6SP BAO PIN 83% TRỞ LÊN THẤP HƠN THAY PIN MỚI

IPHONE XS - XS MAX
 

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
XS MAX 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  13.900 LL CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
XS MAX 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  14.900 LL CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
         
XS MAX 256GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  14.700 LL CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
XS MAX 256GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  15.200 LL CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
XS MAX 256GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  16.000 LL CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
         
XS 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  11.200 LL CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
XS 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  11.700 LL CÒN HÀNG 98% 
XS 64GB TRẮNG CŨ ( Thay lưng ) 11.100 B CÒN HÀNG 97%
         
 
 
 

IPHONE X - 8PLUS 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IPX 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  9.050 J CÒN HÀNG 97%
IPX 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  9.350 J CÒN HÀNG 98% 
IPX 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  9.550 J CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
         
IPX 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  8.700 LL CÒN HÀNG 96%
IPX 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  9.900 LL CÒN HÀNG 98% 
         
8P 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  7.650 LL CÒN HÀNG 97%
8P 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  7.950 LL CÒN HÀNG 98%
8P 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  8.350 LL CÒN HÀNG 99%
8P 64GB ĐỎ CŨ (nguyên zin )  8.050 LL CÒN HÀNG 97%
8P 64GB ĐỎ CŨ (nguyên zin )  8.350 LL CÒN HÀNG 98%
8P 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  8.350 LL CÒN HÀNG 98%  99% + 200K
         
8P 64GB ĐEN CŨ 7.450 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ new zin
8P 64GB TRẮNG CŨ 7.650 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ new zin
8P 64GB VÀNG CŨ 7.850 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ new zin
8P 64GB ĐỎ CŨ 7.850 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ new zin
         
8P 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  7.050 LL CÒN HÀNG Sườn nhở kính trầy ,lưng đẹp 
8P 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  7.450 LL CÒN HÀNG Sườn nhở kính trầy ,lưng đẹp 

 

 

IPHONE  7 PLUS 

 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
7P 128GB HỒNG CŨ (nguyên zin )  6.100 J CÒN HÀNG 97%
7P 128GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  6.100 J CÒN HÀNG 97%
7P 128GB ĐEN BÓNG CŨ (nguyên zin )  6.100 J CÒN HÀNG 97%
7P 128GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  6.300 J CÒN HÀNG 97%
         
7P 32GB HỒNG  5.700 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 32GB TRẮNG  5.700 ZD CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 32GB ĐEN BÓNG  5.700 LL GỌI 99% vỏ thay liền táo
7P 32GB ĐEN NHÁM  5.800 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 32GB VÀNG  5.900 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
7P 128GB HỒNG  6.100 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 128GB TRẮNG  6.100 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 128GB ĐEN BÓNG  6.100 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 128GB ĐEN NHÁM  6.200 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 128GB ĐỎ  6.300 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
7P 256GB TRẮNG  6.400 LL GỌI 99% vỏ thay liền táo
7P 256GB ĐEN BÓNG  6.400 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 256GB ĐEN NHÁM  6.500 LL GỌI 99% vỏ thay liền táo
7P 256GB VÀNG  6.600 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         

 

 

IPHONE  7G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
7G 32GB HỒNG  3.800 LL GỌI 99% vỏ thay liền táo
7G 32GB ĐEN NHÁM  3.900 LL GỌI 99% vỏ thay liền táo
7G 32GB VÀNG  4.000 LL GỌI 99% vỏ thay liền táo
         
7G 128GB HỒNG CŨ (nguyên zin )  4.850 LL CÒN HÀNG 99%
7G 128GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  4.650 LL CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
7G 128GB ĐEN NHÁM CŨ (nguyên zin )  4.750 LL CÒN HÀNG 98%
7G 128GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  4.850 LL CÒN HÀNG 98%
         
7G 128GB HỒNG CŨ (nguyên zin )  4.550 J CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
7G 128GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  4.550 J CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
7G 128GB ĐEN BÓNG CŨ (nguyên zin )  4.550 J CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
7G 128GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  4.750 J CÒN HÀNG 98% 99% + 200K
7G 128GB ĐỎ CŨ (nguyên zin )  4.750 J CÒN HÀNG 98%
         
7G 128GB HỒNG CŨ (nguyên zin )  4.300 J CÒN HÀNG 97%
7G 128GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )  4.300 J CÒN HÀNG 97%
7G 128GB ĐEN BÓNG CŨ (nguyên zin )  4.300 J CÒN HÀNG 97%
7G 128GB ĐEN NHÁM CŨ (nguyên zin )  4.400 J CÒN HÀNG 97%
7G 128GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  4.500 J CÒN HÀNG 97%
7G 128GB ĐỎ CŨ (nguyên zin )  4.500 J CÒN HÀNG 97%
         
7G 128GB HỒNG  4.300 J CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7G 128GB TRẮNG CŨ  4.300 J CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7G 128GB ĐEN BÓNG  4.300 J CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7G 128GB ĐEN NHÁM  4.400 J CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7G 128GB ĐỎ  4.500 J CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
 

 

IPHONE 6S 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
6S 64GB HỒNG CŨ 3.000 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 64GB XÁM CŨ  3.000 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
6S 64GB HỒNG CŨ (nguyên zin )  2.900 LL CÒN HÀNG 97%
6S 64GB XÁM CŨ (nguyên zin )  2.900 LL CÒN HÀNG 97%
6S 64GB XÁM CŨ (nguyên zin )  3.150 LL CÒN HÀNG 98%
         
6SP 64GB HỒNG CŨ 4.250 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 64GB TRẮNG CŨ 4.250 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 64GB XÁM CŨ 4.250 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 64GB VÀNG CŨ 4.350 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo

 

 

MÁY KÍNH TRẦY - VỎ NHỞ XẤU

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Bao test camera vân tay main 7 ngày,ko bao pin lổi vặt        
Số lượng 10 trở lên cây giá tốt        
6S 16GB CŨ (nguyên zin ) ​TRẮNG ,ĐEN,HỒNG 2.000 LL CÒN HÀNG Kính trầy - vỏ nhở xấu
6S 32GB CŨ (nguyên zin ) ​TRẮNG ,ĐEN,HỒNG 2.200 LL CÒN HÀNG Kính trầy - vỏ nhở xấu
6S 64GB CŨ (nguyên zin ) ​​TRẮNG ,ĐEN,HỒNG 2.400 LL CÒN HÀNG Kính trầy - vỏ nhở xấu
         
7G 32GB CŨ (nguyên zin ) ​TRẮNG ,ĐEN,HỒNG 3.200 LL CÒN HÀNG Kính trầy - vỏ nhở xấu
7G 128GB CŨ (nguyên zin ) ​​TRẮNG ,ĐEN,HỒNG 3.650 LL CÒN HÀNG Kính trầy - vỏ nhở xấu
         
7P 32GB CŨ (nguyên zin )  ​​TRẮNG ,ĐEN,HỒNG 4.750 LL CÒN HÀNG Kính trầy - vỏ nhở xấu
         
8P 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  6.550 LL CÒN HÀNG Kính trầy - vỏ nhở xấu
8P 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  6.950 LL CÒN HÀNG Kính trầy - vỏ nhở xấu

 

  PIN PSE - FULL DUNG LƯỢNG 

 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
         
         
         
         
         

 

 

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Lưu ý : KHÔNG BẢO HÀNH .MÁY MẤT NGUỒN, NO ALL, MÀN HÌNH, PIN, ICLOUD

,MÁY KO KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI
* Máy mới chưa active bao test 3 ngày *

* Máy cũ active rồi bao test 7 ngày *

Giờ làm việc : 9h -> 20h  . Chủ nhật : 9h -> 17h
Liên hệ : 0923.62.62.62 ( A Thuận ) - 039.8888.668 ( C Thi ) 
Địa chỉ  : 681 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 681 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 039.8888.668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 20:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 17:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227
 

Công Ty TNHH Thiên Minh