Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

 

XIN KÍNH CHÚC QUÝ ĐẠI LÝ 1 NĂM TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

PHÁT TÀI - PHÁT LỘC - VẠN SỰ NHƯ Ý


LUU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K

BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật : 28/03/2017

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ 
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

LIKE NEW = NEW = ZIN ALL
RENEW = THAY V

 

 

 

IPHONE KO VÂN TAY

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IP 6S 64GB HỒNG CŨ 7.000 LL CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP 6S 64GB HỒNG CŨ 7.500   CÒN HÀNG 97%
IP 6S 128GB VÀNG CŨ 7.500 LL CÒN HÀNG MH Linh kiện vỏ xấu
         

 

 

TAI NGHE AIRPODS, MÀN HÌNH 5S-6-6+

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
TAI NGHE AIRPODS 4.900 J CÒN HÀNG seal zin
         
MÀN HÌNH 5S (đen, trắng) 430   CÒN HÀNG zin tháo máy bể kính
         
         

 

 

IPHONE 7-7 PLUS

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IP 7 32GB HỒNG CŨ   KÍNH ÉP 11.700 LL CÒN HÀNG 98%
IP 7 32GB TRẮNG CŨ   KÍNH ÉP 11.900 LL CÒN HÀNG 99%
         
IP 7 128GB ĐEN  CŨ (nguyên zin ) 13.900 LL CÒN HÀNG 99%
         
IP 7P 32GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 15.400 LL CÒN HÀNG 97%

 

IPHONE 6S - 6S PLUS- 5SE

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
6S PLUS 64GB GOLD chưa active trả bh 13.000 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550k
6S PLUS 64GB HỒNG  LIKENEW (nguyên zin ) 12.400 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550k
         
6S 16GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 7.200 LL CÒN HÀNG 97%
6S 16GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 7.400 LL CÒN HÀNG 98%
6S 64GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 9.300 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 64GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 9.050 LL CÒN HÀNG 97%
         
         
6S 64GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 9.250 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 64GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 9.000 LL CÒN HÀNG 97%
6S 64GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 8.400   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
6S 64GB GREY  Cũ (nguyên zin ) 9.100 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 64GB GREY  Cũ (nguyên zin ) 8.850 LL CÒN HÀNG 97%
6S 128GB GREY  Cũ (nguyên zin ) 9.700 LL CÒN HÀNG 99%
         
6S 32GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 9.000   CÒN HÀNG 99%
6S 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 9.100 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
6S 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 8.850 LL CÒN HÀNG 97%
         
6S PLUS 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 8.900   CÒN HÀNG 98%,99%+200K
6S PLUS 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 8.600   CÒN HÀNG 97%
6S PLUS 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 8.000   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
6S PLUS 16GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 8.800 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
6S PLUS 16GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 8.500   CÒN HÀNG 97%
6S PLUS 16GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 7.900   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
6S PLUS 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 8.500 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
6S PLUS 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 8.200   CÒN HÀNG 97%
6S PLUS 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 7.600   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
6S PLUS 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 11.000 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
         
6S PLUS 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 8.750 LL CÒN HÀNG 99%
6S PLUS 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 11.200   CÒN HÀNG 98%,99%+200K

 

IPHONE 6 - 6 PLUS 

CHECK 2015->2016

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP6 64GB GOLD RENEW 6.600 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550k
IP6 64GB GREY RENEW 6.300 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550k
IP6 16GB GOLD RENEW 5.600 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550k
         
IP6 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 4.650 LL,J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 4.950 LL CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu
IP6 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 5.300 LL CÒN HÀNG 97%
IP6 16GB GOLD Cũ 5.250 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
IP6 64GB GOLD Cũ 6.250 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
IP6 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 4.450   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6 16GB GREY Cũ 5.050 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
IP6 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 4.550   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
IP6 64GB GREY Cũ  5.950 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
IP6 64GB SLIVER Cũ  6.050 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
IP6+ 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 6.100 LL,J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6+ 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 6.750 LL CÒN HÀNG 97%
IP6+ 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 7.000 LL,J CÒN HÀNG 98%,99%+200k
IP6+ 16GB GREY Cũ 6.800 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6+ 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 8.200   CÒN HÀNG 98%,97%-200k
IP6+ 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 7.200   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
         
IP6+ 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 7.100 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200k
IP6+ 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 6.850 LL,J CÒN HÀNG 97%
IP6+ 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 6.200 LL CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6+ 16GB SLIVER Cũ  6.900 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6+ 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 8.300   CÒN HÀNG 98%,97%-250k
IP6+ 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 7.300   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
         
IP6+ 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 6.550 LL,J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP6+ 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 7.300   CÒN HÀNG 97%
IP6+ 16GB GOLD Cũ 7.250 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6+ 64GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 8.500   CÒN HÀNG 97%
IP6+ 64GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 7.800   CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu

 

 

 

IPHONE 5S CHECK 2013->2015

MÀN HÌNH HỒNG -150K

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 5S 16 VÀNG chưa active trả bh   4.200 LL CÒN HÀNG fullbox zin + 500K - linh kiện + 300k
         
IP 5S 16 VÀNG RENEW ( vỏ thay )   J CALL fullbox zin + 500K - linh kiện + 300k
IP 5S 16 XÁM RENEW ( vỏ thay )   J CALL fullbox zin + 500K - linh kiện + 300k
IP 5S 32 XÁM RENEW ( vỏ thay )   J CALL fullbox zin + 500K - linh kiện + 300k
IP 5S 32 TRẮNG RENEW ( vỏ thay ) 3.550 J CALL fullbox zin + 500K - linh kiện + 300k
IP 5S 32 VÀNG RENEW ( vỏ thay ) 3.650 J CALL fullbox zin + 500K - linh kiện + 300k
         
         
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 2.650 J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 2.800 J CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 3.200 J CÒN HÀNG 98% ,97% - 150K
IP 5S 16GB VÀNG CŨ  3.050 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
IP 5S 32GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 2.900 J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP 5S 32GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 3.050 J CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu
IP 5S 32GB VÀNG  3.300 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
         
IP 5S 16GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 2.600 J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP 5S 16GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 2.750 J CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu
IP 5S 16GB GREY CŨ 3.000 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 16GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 3.000 J CÒN HÀNG 97%
IP 5S 16GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 3.150 J CÒN HÀNG 98%,99%+100k
         
IP 5S 32GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 2.850 J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP 5S 32GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 3.000 J CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu
IP 5S 32GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 3.400 J CÒN HÀNG 98% ,97% - 150K
IP 5S 32GB GREY CŨ 3.250 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
         
IP 5S 16GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 2.600 J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP 5S 16GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 2.750 J CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu
IP 5S 16GB WHITE CŨ  3.000 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 16GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 3.000 J CÒN HÀNG 97%
IP 5S 16GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 3.150 J CÒN HÀNG 98%,99%+100k
         
IP 5S 32GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 2.800 J CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
IP 5S 32GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 2.950 J CÒN HÀNG kính đẹp vỏ xấu
IP 5S 32GB WHITE CŨ  ( vỏ zin ) 3.250 J CÒN HÀNG 97% 
IP 5S 32GB WHITE CŨ  3.250 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
5S 16 LÊN VỎ HỒNG CŨ lock  1.800 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
5S 16 GOLD CŨ lock ( vỏ zin ) 1.800 J CÒN HÀNG 97% 

 

IPHONE 5 CHECK 2013->2015

màn hình hồng -150k

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IP 5 32GB TRẮNG CŨ 2.650 j CÒN HÀNG 99 thay v
IP 5 32GB TRẮNG CŨ ( vỏ zin ) 2.650 j CÒN HÀNG 97% 
         

 

 

IPAD PRO 9.7 4G, IPAD AIR 1 4G, IPAD AIR 2 WIFI + 4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPAD PRO 9.7 32GB 4G ROSE  ( nguyên zin ) 11.300 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
IPAD PRO 9.7 32GB 4G SLIVER  ( nguyên zin ) 11.100 LL CÒN HÀNG 99%
IPAD PRO 9.7 32GB 4G GREY  ( nguyên zin ) 11.100 LL CÒN HÀNG 99%
         
AIR 2 32GB 4G GOLD LIKENEW ( nguyên zin ) 9.600 LL CÒN HÀNG ko pk
AIR 2 32GB 4G SLIVER LIKENEW ( nguyên zin ) 9.200 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin +500k
AIR 2 32GB 4G GREY LIKENEW ( nguyên zin ) 9.200 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin +500k
         
AIR 2 32GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 9.200 LL CÒN HÀNG 99%
AIR 2 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 8.700 LL CÒN HÀNG 99%
AIR 2 32GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 8.700 LL CÒN HÀNG 99%
         
AIR 2 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 7.500 LL CÒN HÀNG 98%,99%+150K
AIR 2 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 7.250 LL CÒN HÀNG 97%
AIR 2 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 6.850 LL CÒN HÀNG 97%
AIR 2 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 7.100 LL CÒN HÀNG 98%,
AIR 2 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.850 LL CÒN HÀNG 97%
         
AIR 1 128GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 7.400   CÒN HÀNG 98%
AIR 1 128GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 7.200   CÒN HÀNG 98%
         
AIR 1 64GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 7.050   CÒN HÀNG 98%,99%+150K
AIR 1 64GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 6.850   CÒN HÀNG 98%
         
AIR 1 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.450   CÒN HÀNG 99%
AIR 1 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.050   CÒN HÀNG 97%
         
AIR 1 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.900 J CÒN HÀNG 99%
         

 

 

MINI 1-2-3-4 WIFI +4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MINI 4 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin )  7.600 J CÒN HÀNG 98%,99%+150K
MINI 4 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin )  7.200 J CÒN HÀNG 98%,99%+150K
MINI 4 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin )  7.250 J CÒN HÀNG 99%
         
MINI 3 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin )  5.950 J CÒN HÀNG 98%
MINI 3 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin )  5.700 J CÒN HÀNG 97% ,96% -200K
MINI 3 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin )  5.650 J CÒN HÀNG 98%,99%+150K
MINI 3 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin )  5.400 J CÒN HÀNG 97% 
MINI 3 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin )  5.550 J CÒN HÀNG 98%,99%+150K
MINI 3 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin )  5.350 J CÒN HÀNG 97%
         
MINI 2 16GBG SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 4.800 J CÒN HÀNG 99%
MINI 2 16GBG SLIVER CŨ ( thay cảm ứng ) 4.500 J CÒN HÀNG 98%
MINI 2 16GBG SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 4.500   CÒN HÀNG 97%,96%-200k
MINI 2 16GBG SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 4.100   CÒN HÀNG 95%
         
MINI 2 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 4.400 J CÒN HÀNG 98%
MINI 2 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 4.200   CÒN HÀNG 97%,96%-200k

 

IPAD 2- 3- 4- WIFI -4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPAD 4 16GB 4G ĐEN CŨ ( nguyên zin )  4.200   CÒN HÀNG 98%
IPAD 4 16GB 4G ĐEN CŨ ( nguyên zin )  4.300 J CÒN HÀNG 99%
IPAD 4 16GB 4G TRẮNG CŨ ( nguyên zin ) (FW 6.1.3) 4.250 J CÒN HÀNG 98%
IPAD 4 16GB 4G TRẮNG CŨ ( nguyên zin ) (FW 6.1.3) 4.350   CÒN HÀNG 99%
IPAD 4 32GB 4G ĐEN CŨ ( nguyên zin )  5.100   CÒN HÀNG 98%
IPAD 4 32GB 4G TRẮNG CŨ ( nguyên zin )  5.200   CÒN HÀNG 98%,99%+150K
IPAD 4 64GB 4G ĐEN CŨ ( nguyên zin )  5.500   CÒN HÀNG 98%
         
         
         
IPAD 2 64GB 4G ĐEN CŨ đốm sáng  màn hình  ( nguyên zin ) 3.200 J CÒN HÀNG 98%
  

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Lưu ý : KHÔNG BẢO HÀNH .MÁY MẤT NGUỒN, NO ALL, MÀN HÌNH, PIN, ICLOUD
* Tất cả máy bao test 7 ngày *

Giờ làm việc : 9h -> 19h  . Chủ nhật : 9h -> 16h
Liên hệ : 0923.626262 ( A Thuận ) - 0169.888.8668- 0888.18.8668 ( C Thi ) 
Địa chỉ  : 637 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 637 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 0169.8888.668-0888.188668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 19:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 16:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227
 

Công Ty TNHH Thiên Minh