Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

FDG

LƯU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K

 

BẢNG BÁO GIÁ

ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT

  Ngày cập nhật : 25/08/2016 

 

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ 

MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

 

LIKE NEW = NEW = ZIN ALL

RENEW = THAY V

 

IPHONE 6S - 6S PLUS

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚIP 6S
IP6S 64GB ROSE A1688 trả BH (chưa active) 13.900   CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
         
IP6S 128GB GOLD A1688 trả BH (chưa active) 14.600   CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
         
         
IP 6S PLUS 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 12.300 LL CÒN HÀNG 98%, 99+ 200K
IP 6S PLUS 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 12.800 LL CÒN HÀNG 99%
IP 6S PLUS 16GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 12.800 VN CÒN HÀNG 98%
         
         
IP 6S PLUS 16GB SLIVER Cũ 12.300 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP 6S PLUS 16GB GREY Cũ 12.000 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay

 

IPHONE 6 - 6 PLUS 

CHECK 2015->2016

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP6 PLUS 16GB GREY NEW 100% chưa active (FULL 12T) 10.500 MY CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
         
IP6 PLUS 16GB SLIVER CPO (FULL 12T) 11.000   CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
IP6 PLUS 16GB GOLD CPO (FULL 12T) 11.300   CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
         
IP6 PLUS 64GB GREY RENEW 11.100   CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
         
         
IP6 16GB GOLD Cũ  8.400   CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 16GB GOLD  Cũ  (nguyên zin ) 8.650   CÒN HÀNG 98%
IP6 16GB GOLD  Cũ  (nguyên zin ) 8.400   CÒN HÀNG 97%
         
IP6 16GB GREY Cũ  (nguyên zin ) 8.300   CÒN HÀNG 99%
         
IP6 PLUS 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 9.200 MY CÒN HÀNG 98%,99%+200K FULLBOX +400K
IP6 PLUS 16GB GREY Cũ (nguyên zin ) 9.000 MY CÒN HÀNG 97% FULLBOX +400K
         
IP6 PLUS 64GB GREY Cũ  10.800   CÒN HÀNG 99 vỏ thay
 IP6 PLUS 64GB GREY Cũ  (nguyên zin ) 10.600   CÒN HÀNG 97%
IP6 PLUS 64GB GREY Cũ  (nguyên zin ) 10.900   CÒN HÀNG 98%
         
IP6 PLUS 64GB GOLD  Cũ  (nguyên zin )       97%
IP6 PLUS 64GB GOLD  Cũ       99 vỏ thay
         
IP6 PLUS 64GB SLIVER  (nguyên zin )  11.050   CÒN HÀNG 97%
IP6 PLUS 64GB SLIVER  (nguyên zin ) 11.450   CÒN HÀNG 98%
IP6 PLUS 64GB SLIVER 11.250   CÒN HÀNG 99 vỏ thay
         
IP6 PLUS 64GB SLIVER ko vân tay 9.400   CÒN HÀNG 99 vỏ thay
IP6 PLUS 16GB GOLD ko vân tay 8.500   CÒN HÀNG 99 vỏ thay
IP6 16GB GOLD ko vân tay 6.800   CÒN HÀNG 99 vỏ thay

 

 

 

IPHONE 5S CHECK 2013->2015

màn hình hồng -150k

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 5S 16GB GOLD -  RENEW - ACTIVE RỒI   J   fullbox pk zin máy
IP 5S 32GB GOLD -  RENEW - ACTIVE RỒI   J   fullbox pk zin máy
         
IP 5S 16GB SLIVER - RENEW - ACTIVE RỒI   J   fullbox pk zin máy
IP 5S 32GB SLIVER - RENEW - ACTIVE RỒI   J   fullbox pk zin máy
         
         
         
IP 5S 16GB VÀNG lên vỏ HỒNG 4.250   CÒN HÀNG 99 thay v
         
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 4.050   CÒN HÀNG KDVX,KXKX-150K
IP 5S 16GB VÀNG CŨ 4.200 LL CÒN HÀNG 99 thay v
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 4.100 LL CÒN HÀNG 97%
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 4.300 LL CÒN HÀNG 98%
IP 5S 32GB VÀNG CŨ   J    
IP 5S 32GB VÀNG CŨ ( vỏ zin )       97%
IP 5S 64GB VÀNG CŨ        
         
         
         
IP 5S 16GB GREY CŨ ( vỏ zin )       97%
IP 5S 32GB GREY CŨ ( vỏ zin )   J   98%
IP 5S 32GB GREY CŨ   J   99 thay v
IP 5S 64GB GREY CŨ         
         
IP 5S 16GB VÀNG LÊN WHITE CŨ  4.200 (ORDER) LL CÒN HÀNG 99 thay v
IP 5S 16GB WHITE CŨ ( vỏ zin )   LL   99%
IP 5S 32GB WHITE CŨ ( vỏ zin )   J   98%,97%-150k
IP 5S 32GB WHITE CŨ    J   99 thay v
IP 5S 64GB WHITE CŨ        
         
         

 

IPHONE 5 CHECK 2013->2015

màn hình hồng -150k

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
         
IP 5 16GB TRẮNG CŨ ( vỏ zin )       98$
IP 5 16GB TRẮNG CŨ       99 vỏ thay
IP 5 32GB TRẮNG CŨ ( vỏ zin )       98%,97%-150k
IP 5 32GB TRẮNG CŨ       99 thay v
         
         
         
IP 5 16GB ĐEN CŨ       99 thay v
IP 5 16GB ĐEN CŨ ( vỏ zin )       97%
IP 5 32GB ĐEN CŨ        
IP 5 32GB ĐEN CŨ       99 thay v
         
         

 

IPHONE 5C QUỐC TẾ

màn hình hồng -150k

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
         
         
         
         
         
5c 16gb trắng Cũ ( nguyên zin)     CÒN HÀNG 97%
5c 16gb xanh dương Cũ ( nguyên zin)     CÒN HÀNG 97%
         
         
         

 

 

IPHONE 4S

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
         
         
IP 4S 16GB ĐEN CŨ       98%
IP 4S 16GB TRẮNG CŨ       98%
         
         
IP 4S 32GB TRẮNG CŨ       97%
IP 4S 32GB ĐEN CŨ        
         
         
         
         

 

IPAD AIR 1 4G, IPAD AIR 2 WIFI + 4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
AIR 2 16GB 4G GOLD LIKENEW ( nguyên zin ) 8.900   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
AIR 2 16GB 4G SLIVER LIKENEW ( nguyên zin ) 8.400   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
AIR 2 16GB 4G  GREY LIKENEW ( nguyên zin ) 8.400   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
         
         
AIR 2 64GB 4G GREY( nguyên zin ) 9.900   CÒN HÀNG 99%
AIR 2 64GB 4G GREY( nguyên zin ) 9.300   CÒN HÀNG 97%
         
AIR 2 16GB 4G GOLD ( nguyên zin ) 8.700   CÒN HÀNG 99%
AIR 2 16GB 4G SLIVER ( nguyên zin ) 8.100   CÒN HÀNG 99%
AIR 2 16GB 34G GREY ( nguyên zin ) 7.900   CÒN HÀNG 98%,99% +200k
         
AIR 2 16GB 4G GOLD ( nguyên zin ) 8.000   CÒN HÀNG 97%,96%-300k
AIR 2 16GB 4G SLIVER ( nguyên zin ) 7.400   CÒN HÀNG 97%
AIR 2 16GB 4G GREY ( nguyên zin ) 7.200   CÒN HÀNG 96%
         
         
         
AIR 1 16GB 4G SLIVER ( nguyên zin ) LIKENEW 6.450   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
AIR 1 16GB 4G GRAY ( nguyên zin ) LIKENEW 6.250   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
         
AIR 1 16GB 4G SLIVER ( nguyên zin ) 6.050   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
AIR 1 16GB 4G SLIVER ( nguyên zin ) 5.850   CÒN HÀNG 97%
         
AIR 1 16GB 4G GREY ( nguyên zin ) 5.850   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
AIR 1 16GB 4G GREY ( nguyên zin ) 5.600   CÒN HÀNG 97%,96%-200K
         
         
         
AIR 1 64GB 4G GREY ( nguyên zin ) 6.000   CÒN HÀNG 95%

 

 

 

MINI 1-2-3-4 WIFI +4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MINI 2 16GB 4G SLIVER LIKENEW ( BH 2017 ) 5.600   CÒN HÀNG fullbox PK loại 1
         
MINI 2 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 4.950   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
MINI 2 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 4.800   CÒN HÀNG 97%
MINI 2 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 4.550   CÒN HÀNG 96%
         
         
MINI 2 16GB 4G GRAY CŨ ( KÍNH THAY ) 4.200   CÒN HÀNG 96%
         
MINI 2 16GB 4G GRAY,SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 3.900   CÒN HÀNG 90%
         
MINI 1 64GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 3.800   CÒN HÀNG 95%
         

 

IPAD 1+2- 3- 4- WIFI -4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPAD 4 16GB 4G ĐEN  CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.400   CÒN HÀNG 96%
IPAD 4 16GB 4G TRẮNG  CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.550   CÒN HÀNG 96%
IPAD 4 16GB 4G TRẮNG  CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.750   CÒN HÀNG 97%
         
IPAD 3 32GB 4G ĐEN  CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.100   CÒN HÀNG 97%
IPAD 3 32GB 4G ĐEN  CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.850   CÒN HÀNG 96%
IPAD 3 32GB 4G ĐEN  CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.700   CÒN HÀNG 95%
IPAD 3 32GB 4G ĐEN  CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.400   CÒN HÀNG 93%
         
         
         
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.450   CÒN HÀNG 98%,
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.300   CÒN HÀNG 97%
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.050   CÒN HÀNG 96%
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.850   CÒN HÀNG 95%
         
IPAD 3 64GB 4G TRẮNG CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.250   CÒN HÀNG 96%
         
         
         
         
         

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Lưu ý : KHÔNG BẢO HÀNH .MÁY MẤT NGUỒN, NO ALL, MÀN HÌNH, PIN, ICLOUD
* Tất cả máy bao test 10 ngày *

Giờ làm việc : 9h -> 19h  . Chủ nhật : 9h -> 16h
Liên hệ : 0923.626262 ( A Thuận ) - 0169.888.8668- 0888.18.8668 ( C Thi ) 
Địa chỉ  : 637 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 637 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 0169.8888.668-0888.188668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 19:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 16:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227
 

Công Ty TNHH Thiên Minh