Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

 

LƯU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K

 

BẢNG BÁO GIÁ

ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT

  Ngày cập nhật : 30/09/2016 

 

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ 

MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

 

LIKE NEW = NEW = ZIN ALL

RENEW = THAY V

 

IPHONE 7-7 PLUS

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 7 PLUS 256GB ROSE chưa active 26.500 ZP   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 256GB GOLD chưa active 26.500 ZP   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 256GB BLACK chưa active 28.200 ZP   SEAL ZIN
         
IP 7 PLUS 128GB GOLD chưa active CALL ZP   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 128GB ROSEchưa active 25.000 ZP   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 128GB BLACK chưa active CALL ZP   SEAL ZIN
         
IP 7 PLUS 32GB GOLD chưa active 21.800 ZP   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 32GB ROSE chưa active 21.800 ZP   SEAL ZIN
IP 7 PLUS 32GB BLACK chưa active CALL ZP    
         
IP 7 32GB ROSE chưa active 17.500 ZP   SEAL ZIN
IP 7 32GB GOLD chưa active 17.700 ZP   SEAL ZIN
IP 7 32GB BLACK chưa active 18.600 LL CÒN HÀNG  
         
IP 7 128GB GOLD chưa active 19.800 ZP   SEAL ZIN
IP 7 128GB ROSE chưa active 19.600 ZP   SEAL ZIN
IP 7 128GB BLACK chưa active 20.700 LL CÒN HÀNG SEAL ZIN
         
IP 7  256GB BLACK chưa active 23.300 LL CÒN HÀNG SEAL ZIN
IP 7  256GB BLACK active 27/9 23.000 LL CÒN HÀNG  

 

IPHONE 6S - 6S PLUS- 5SE

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IP 6S PLUS 16GB GOLD TBH chưa active 12.800 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
IP 6S PLUS 16GB GREY TBH chưa active 11.900 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
IP 6S PLUS 16GB GREY LIKENEW (nguyên zin ) 11.600 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
         
         
         
IP 5SE 16GB GOLD chưa active (FULL 12T) 8.500 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
IP 5SE 16GB GREY chưa active (FULL 12T) 8.200 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
         

 

IPHONE 6 - 6 PLUS 

CHECK 2015->2016

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP6 PLUS 16GB GRAY chưa active  (FULL 12T) 10.300 MY/A CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
         
         
         
IP6 PLUS 64GB GREY RENEW 11.000 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
IP6 16GB GOLD RENEW 8.600 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin máy +550K
         
IP6 16GB GOLD Cũ  8.100 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 16GB GOLD  Cũ  (nguyên zin )        
IP6 16GB GOLD  Cũ  (nguyên zin ) 8.100 LL CÒN HÀNG 97%
         
IP6 64GB GOLD Cũ  9.200 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 64GB GOLD  Cũ  (nguyên zin )       98%
         
6G 128 GRAY CŨ 9.000 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
IP6 64GB GREY Cũ  8.500 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 8.850 LL CÒN HÀNG 99%
IP6 64GB GREY Cũ (nguyên zin ) 8.450 LL CÒN HÀNG 97%
         
IP6 64GB SLIVER Cũ  8.800 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 9.250 LL CÒN HÀNG 99%
IP6 64GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 8.800 LL   97%
         
IP6 PLUS 64GB GREY Cũ  10.400 LL CÒN HÀNG 99 vỏ thay
         
         
    LL    
IP6 PLUS 64GB GOLD  Cũ  (nguyên zin )   LL   97%
IP6 PLUS 64GB GOLD  Cũ       99 vỏ thay
         
         
IP6 PLUS 64GB SLIVER CŨ 11.300 LL CÒN HÀNG 99 vỏ thay
IP6 PLUS 64GB SLIVER  (nguyên zin ) 11.100 LL CÒN HÀNG 98%
IP6 PLUS 64GB SLIVER CŨ 10.800 LL CÒN HÀNG 99 vỏ thay
         
IP6 PLUS 64GB SLIVER ko vân tay 8.900 LL CÒN HÀNG 99 vỏ thay
         
IP6 64GB SLIVER Cũ ko vân tay 7.100 LL CÒN HÀNG 99 vỏ thay

 

 

 

IPHONE 5S CHECK 2013->2015

màn hình hồng -150k

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 5S 16GB SLIVER - LIKENNEW - ACTIVE RỒI 5.000   CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
         
IP 5S 16GB GOLD -  RENEW - ACTIVE RỒI 5.000 J CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
IP 5S 32GB GOLD -  RENEW - ACTIVE RỒI 5.600 J CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
         
IP 5S 16GB SLIVER - RENEW - ACTIVE RỒI 4.900 J CÒN HÀNG fullbox pk zin máy
IP 5S 32GB SLIVER - RENEW - ACTIVE RỒI   J   fullbox pk zin máy
         
         
         
IP 5S 16GB VÀNG lên vỏ HỒNG 4.250   CÒN HÀNG 99 thay v
         
IP 5S 16GB VÀNG CŨ 4.200 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 16GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 4.350 LL CÒN HÀNG 98% , 99% + 150k,97%-150k
IP 5S 32GB VÀNG CŨ 4.800 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 32GB VÀNG CŨ ( vỏ zin ) 4.750   CÒN HÀNG 97%
IP 5S 64GB VÀNG CŨ        
         
         
         
IP 5S 16GB GREY CŨ ( vỏ zin ) 4.050 J CÒN HÀNG 97%
IP 5S 16GB GREY CŨ  4.050   CÒN HÀNG 99 thay vỏ
IP 5S 32GB GREY CŨ ( vỏ zin )   J   98%
IP 5S 32GB GREY CŨ   J   99 thay vỏ
IP 5S 64GB GREY CŨ         
         
         
IP 5S 16GB WHITE CŨ ( vỏ zin ) 4.300 j CÒN HÀNG 98%,99+150KK,97%-150k
IP 5S 16GB WHITE CŨ 4.150 j CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 32GB WHITE CŨ ( vỏ zin )   J   98%,97%-150k
IP 5S 32GB WHITE CŨ    J   99 thay vỏ
IP 5S 64GB WHITE CŨ        
         
         

 

IPHONE 5 CHECK 2013->2015

màn hình hồng -150k

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
         
IP 5 16GB TRẮNG CŨ ( vỏ zin ) 3.250 J CÒN HÀNG 98%,99%+100k,97%-150k
IP 5 16GB TRẮNG CŨ 3.150 J CÒN HÀNG 99 vỏ thay
IP 5 32GB TRẮNG CŨ ( vỏ zin ) 3.450 LL CÒN HÀNG 98%,99%+100k,97%-150k
IP 5 32GB TRẮNG CŨ 3.350 LL CÒN HÀNG 99 thay v
         
         
         
IP 5 16GB ĐEN CŨ 2.950 J CÒN HÀNG 99 thay v
IP 5 16GB ĐEN CŨ ( vỏ zin ) 2.900 J CÒN HÀNG 97%
IP 5 32GB ĐEN CŨ        
IP 5 32GB ĐEN CŨ       99 thay v
         
         

 

IPHONE 5C QUỐC TẾ

màn hình hồng -150k

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
         
         
         
         
         
5c 16gb trắng Cũ ( nguyên zin)       97%
5c 16gb xanh dương Cũ ( nguyên zin)       97%
         
         
         

 

 

 

 

 

IPAD AIR 1 4G, IPAD AIR 2 WIFI + 4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
AIR 2 16GB 4G GOLD LIKENEW ( nguyên zin ) 8.800   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
AIR 2 16GB 4G SLIVER LIKENEW ( nguyên zin ) 8.000   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
AIR 2 16GB 4G  GREY LIKENEW ( nguyên zin ) 8.000   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
         
AIR 2 16GB 4G GOLD ( nguyên zin ) 8.600   CÒN HÀNG 99%
AIR 2 16GB 4G GREY ( nguyên zin ) 7.900   CÒN HÀNG 99%
         
AIR 2 16GB 4G GOLD ( nguyên zin ) 7.600   CÒN HÀNG 96%
         
         
AIR 1 16GB 4G GRAY ( nguyên zin ) LIKENEW 6.150   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450k
         
         
AIR 1 32GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 6.300   CÒN HÀNG 98%,
         
AIR 1 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.150   CÒN HÀNG 99%
AIR 1 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.300   CÒN HÀNG 95%
         
AIR 1 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.700   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
AIR 1 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.450   CÒN HÀNG 97%,96%-200K
AIR 1 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.250   CÒN HÀNG 95%
         
IPAD RRO 9.7 WIFI 32GB SLIVER  CŨ ( nguyên zin ) 9.800   CÒN HÀNG 98%
         
IPAD PRO 12.9 WIFI 32GB GOLD  CŨ ( nguyên zin ) 12.800   CÒN HÀNG 98%
IPAD PRO 12.9 WIFI 128GB GRAY   ( nguyên zin ) 14.800   CÒN HÀNG 98%

 

 

 

MINI 1-2-3-4 WIFI +4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MINI 3 128GB 4G GOLD CPO full 12T (chưa active) 9.200   CÒN HÀNG fullbox pk zin
MINI 3 128GB 4G SLIVER CPO full 12T (chưa active) 8.600   CÒN HÀNG fullbox pk zin
MINI 3 128GB 4G GREY CPO full 12T (chưa active) 8.500   CÒN HÀNG fullbox pk zin
         
MINI 3 64GB 4G GOLD CPO full 12T (chưa active) 8.300   CÒN HÀNG fullbox pk zin
MINI 3 64GB 4G SLIVER CPO full 12T (chưa active) 7.700   CÒN HÀNG fullbox pk zin
MINI 3 64GB 4G GREY CPO full 12T (chưa active) 7.600   CÒN HÀNG fullbox pk zin
         
         
MINI 3 128GB 4G GOLD LIKENEW ( nguyên zin ) 8.500   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450K
MINI 3 128GB 4G GRAY LIKENEW ( nguyên zin ) 7.800   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450K
MINI 3 128GB 4G SLIVER LIKENEW ( nguyên zin ) 7.900   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450K
MINI 3 64GB 4G GOLD LIKENEW ( nguyên zin ) 7.700   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450K
MINI 3 64GB 4G SLIVER LIKENEW ( nguyên zin ) 7.100   CÒN HÀNG fullbox pk zin +450K
         
MINI 3 128GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 7.950   CÒN HÀNG 97%
MINI 3 128GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 7.500   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
MINI 3 128GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 7.400   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
         
MINI 3 64GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.450   CÒN HÀNG 97%
MINI 3 64GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 6.600   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
MINI 3 64GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 6.150   CÒN HÀNG 96%
         
MINI 3 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 6.100   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
MINI 3 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 5.850   CÒN HÀNG 97%,96%-200k
MINI 3 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 5.400   CÒN HÀNG 95%
MINI 3 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.800   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
MINI 3 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.200   CÒN HÀNG 95%,97% +450K
MINI 3 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.700   CÒN HÀNG 98%,99%+150k
MINI 3 16GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 5.100   CÒN HÀNG 95%,97% +450K
         
MINI 2 16GB 4G SLIVER LIKENEW ( BH 2017 ) 5.600   CÒN HÀNG fullbox PK loại 1
         
MINI 2 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 4.950   CÒN HÀNG 98% 99% + 150k
         
MINI 1 32GB 3G ĐEN CPO full 12T (chưa active) 4.700   CÒN HÀNG fullbox pk zin
MINI 1 16GB 3G ĐEN LIKENEW ( nguyên zin ) 3.900   CÒN HÀNG fullbox PK loại 1 +300k
         
MINI 1 32GB 3G ĐEN CŨ ( nguyên zin ) 4.000   CÒN HÀNG 98%,99%+150K
MINI 1 32GB 3G TRẮNG CŨ ( nguyên zin ) 4.350   CÒN HÀNG 99%
MINI 1 16GB 3G TRẮNG CŨ ( nguyên zin ) 3.800   CÒN HÀNG 98%,99%+150K
MINI 1 16GB 3G ĐEN CŨ ( nguyên zin ) 3.600   CÒN HÀNG 98%
MINI 1 16GB 3G TRẮNG  3.250   CÒN HÀNG 95%
         
MINI 1 16GB WIFI hạ icloud GREY CŨ ( nguyên zin ) 2.600   CÒN HÀNG 97%
MINI 1 32GB WIFI hạ icloud ĐEN CŨ ( nguyên zin ) 3.100   CÒN HÀNG 98%

 

IPAD 1+2- 3- 4- WIFI -4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
         
         
         
         
IPAD 3 32GB 4G ĐEN  CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.750   CÒN HÀNG 96%
         
         
         
         
         
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 4.150   CÒN HÀNG 97%
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.900   CÒN HÀNG 96%
IPAD 3 64GB 4G ĐEN CŨ (NGUYÊN ZIN) 3.700   CÒN HÀNG 95%
         
         
         
         
         
         

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Lưu ý : KHÔNG BẢO HÀNH .MÁY MẤT NGUỒN, NO ALL, MÀN HÌNH, PIN, ICLOUD
* Tất cả máy bao test 10 ngày *

Giờ làm việc : 9h -> 19h  . Chủ nhật : 9h -> 16h
Liên hệ : 0923.626262 ( A Thuận ) - 0169.888.8668- 0888.18.8668 ( C Thi ) 
Địa chỉ  : 637 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 637 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 0169.8888.668-0888.188668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 19:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 16:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227
 

Công Ty TNHH Thiên Minh