Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

 

LUU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K

BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật : 20/10/2017


BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ 
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

LIKE NEW = NEW = ZIN ALL
RENEW = THAY VỎ

IPHONE KO VÂN TAY

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
IP 6S 128GB GOLD  CŨ ko vân tay 7.100 LL CÒN HÀNG 99% VỎ THAY

 

 

PIN- 5,5S,6,6+

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
MÀN HÌNH 6G ZIN MÁY KÍNH TRẦY LONG MÈO THAY BÁN KHÁCH OK 700   CÒN HÀNG  
PIN 6PLUS  180   CÒN HÀNG check full mAH
         

 

 

IPHONE 7-7 PLUS

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 7 PLUS  32GB VÀNG chưa active ( trả BH) 14.100 VN CÒN HÀNG fullbox pk zin +950k
         
IP 7 128GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 12.250 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
IP 7 128GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 12.450 LL CÒN HÀNG LIKE NEW
         
IP 7 128GB ROSE CŨ (nguyên zin ) 12.400 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
IP 7 128GB ROSE CŨ (nguyên zin ) 12.800 LL CÒN HÀNG LIKE NEW
         
IP 7 128GB GOLD CŨ (nguyên zin ) 12.700 LL CÒN HÀNG 99%
IP 7 128GB GOLD CŨ (nguyên zin ) 12.900 LL CÒN HÀNG LIKE NEW
         
IP 7 128GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) 12.500 LL CÒN HÀNG 98%,
IP 7 128GB ĐEN BÓNG CŨ (nguyên zin ) 12.700 LL CÒN HÀNG 99%
IP 7 128GB ĐEN BÓNG CŨ (nguyên zin ) 12.900 LL CÒN HÀNG LIKE NEW
         
IP 7 PLUS  128GB GOLD CŨ (nguyên zin ) 15.350 LL,VC CÒN HÀNG 98%,99%+200K
IP 7 PLUS  128GB GOLD CŨ (nguyên zin ) 15.750 VC CÒN HÀNG LIKE NEW
         
IP 7 PLUS  128GB ROSE CŨ (nguyên zin ) 15.250 LL,VC CÒN HÀNG 98%,99%+200K
IP 7 PLUS  128GB ROSE CŨ (nguyên zin ) 15.650 LL CÒN HÀNG LIKE NEW
         
IP 7 PLUS  128GB SLIVER CŨ (nguyên zin ) 15.450 LL,VC CÒN HÀNG 99%
IP 7 PLUS  128GB SLIVER CŨ (nguyên zin ) 15.650 LL CÒN HÀNG LIKE NEW
         
IP 7 PLUS  32GB ROSE CŨ (nguyên zin ) 13.250 X,VN,ZP CÒN HÀNG 99%
IP 7 PLUS  32GB ROSE CŨ (nguyên zin ) 13.150 N CÒN HÀNG 98%
IP 7 PLUS  32GB ROSE CŨ (nguyên zin ) 12.450 LL CÒN HÀNG 96%
         
IP 7 PLUS  32GB GOLD CŨ (nguyên zin ) 12.950 LL CÒN HÀNG 97%
         

 

IPHONE 6S - 6S PLUS

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
6S+ 16GB ROSE chưa active (trả BH) 8.500 CH CÒN HÀNG fullbox pk zin +550k
6S+ 16GB GOLD chưa active (trả BH) 8.700 CH CÒN HÀNG fullbox pk zin +550k
         
6S 64GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 8.500 J,ZD CÒN HÀNG 98%
6S 64GB GOLD  Cũ (nguyên zin ) 8.300 LL,ZD, CÒN HÀNG 97%
         
6S 64GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 8.450 LL,J CÒN HÀNG 98%
6S 64GB ROSE  Cũ (nguyên zin ) 8.250 LL CÒN HÀNG 97%
         
6S 64GB SILVER Cũ (nguyên zin )  8.350 LL CÒN HÀNG 98%
         
6S PLUS 16GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 7.750 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
6S PLUS 16GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 7.850 LL CÒN HÀNG 97%
         
6S PLUS 16GB SLIVER Cũ (nguyên zin ) 8.050 LL CÒN HÀNG 98%
         
6S PLUS 16GB GREY Cũ  7.750 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S PLUS 64GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 10.300 LL,,TU,QL CÒN HÀNG 98%
6S PLUS 64GB ROSE Cũ (nguyên zin ) 10.000 LL CÒN HÀNG 97%
6S PLUS 64GB ROSE Cũ 10.050 LL,ZD CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S PLUS 64GB GRAY Cũ(nguyên zin ) 10.150 LL,J CÒN HÀNG 98%
6S PLUS 64GB GRAY Cũ(nguyên zin ) 9.950 LL CÒN HÀNG 97%
         
6S PLUS 64GB SLIVER Cũ 10.000 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S 64GB ROSE  Cũ 7.700 KH CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
6S PLUS 64GB SLIVER Cũ 9.000 KH CÒN HÀNG 99% vỏ thay

 

IPHONE 6G 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP6 64GB TRẮNG Cũ (nguyên zin ) 6.300 KH CÒN HÀNG 99%
         
IP6 16GB GOLD Cũ 5.200 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
IP6 16GB GRAY Cũ 5.000 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
IP6 64GB GOLD Cũ 6.150 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay
         
IP6 64GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 6.450 J CÒN HÀNG 98%99%+200K
IP6 64GB GOLD Cũ (nguyên zin ) 6.850 J CÒN HÀNG LIKE NEW
         
IP6 64GB TRẮNG Cũ (nguyên zin ) 6.400 J CÒN HÀNG 99%
         
IP6 64GB GRAY Cũ (nguyên zin ) 6.400 J CÒN HÀNG 99%
IP6 64GB GRAY Cũ (nguyên zin ) 6.600 J CÒN HÀNG LIKE NEW
         

 

 

IPHONE  5S 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 5S 32GB GOLD Cũ  3.150 J CÒN HÀNG 97%
IP 5S 32GB GOLD Cũ  3.200 J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
IP 5S 16GB GOLD Cũ  2.850 LL,J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 16GB GOLD Cũ  (MH HỒNG) 2.750 LL,J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
IP 5S 16GB GRAY Cũ 2.800 LL,J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 16GB GRAY Cũ (MH HỒNG) 2.700 LL,J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         
IP 5S 16GB SLIVER Cũ 2.800 LL,J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
IP 5S 16GB SLIVER Cũ (MH HỒNG) 2.700 LL,J CÒN HÀNG 99% thay vỏ
         

 

 

IPAD PRO 9.7 4G, IPAD AIR 1 4G, IPAD AIR 2 WIFI + 4G

SL>5 giảm 50k/1c

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
PRO 9.7 256GB WIFI ROSE ( nguyên zin ) LIKENEW 12.500 LL CÒN HÀNG fullbox pk zin +550k
         
PRO 12.9 256GB 4G GREY ( nguyên zin ) LIKENEW 16.200 LL CÒN HÀNG MÁY KHÔNG
         
AIR 2 16GB 4G GOLD NEW (active online) đen góc mh 8.300 J CÒN HÀNG có fullbox pk zin 
         
AIR 2 32GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 8.450 LL CÒN HÀNG 97%
AIR 2 32GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 8.100 LL CÒN HÀNG 98%
AIR 2 32GB 4G GREY CŨ ( nguyên zin ) 7.900 LL CÒN HÀNG 97% 
AIR 2 32GB 4G SILVER  ( nguyên zin ) 7.700 LL CÒN HÀNG 96% 97% + 200K
         
AIR 2 16GB 4G GOLD CŨ ( nguyên zin ) 6.700 LL CÒN HÀNG 96% 
AIR 2 16GB 4G GREY  ( nguyên zin ) 6.800 LL CÒN HÀNG 98%
AIR 2 16GB 4G GREY  ( nguyên zin ) 6.300 LL CÒN HÀNG 96% 97% + 200K
AIR 2 16GB 4G SILVER  ( nguyên zin ) 6.700 LL CÒN HÀNG 97%
AIR 2 16GB 4G SILVER  ( nguyên zin ) 6.400 LL CÒN HÀNG 96% 
         
AIR 1 16GB 4G GREY  ( nguyên zin ) 5.500 J CÒN HÀNG 98%
AIR 1 16GB 4G GREY  ( nguyên zin ) 5.650 J CÒN HÀNG 99%
         
AIR 1 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.550 J CÒN HÀNG 98%
AIR 1 16GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.700 J CÒN HÀNG 99% 
         
AIR 1 32GB 4G GRAY CŨ ( nguyên zin ) 6.100 J CÒN HÀNG 97%
         
AIR 1 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) ĐỐM SÁNG 6.150 J CÒN HÀNG 98%
AIR 1 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.900 J CÒN HÀNG 96%
AIR 1 32GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 5.700 J CÒN HÀNG 95% 
         
AIR 1 64GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.600 J CÒN HÀNG 96%
AIR 1 64GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 6.800 J CÒN HÀNG 97% 
AIR 1 64GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 7.000 J CÒN HÀNG 98%,99%+150K
         
AIR 1 128GB 4G GRAY CŨ ( nguyên zin ) 7.450 J CÒN HÀNG 99%
AIR 1 128GB 4G SLIVER CŨ ( nguyên zin ) 7.400 J CÒN HÀNG 98%

 

IPAD 1-2-3-4 WIFI +4G 

 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPAD 4 16GB TRẮNG CŨ ( nguyên zin ) 4.100 J CÒN HÀNG 98%
IPAD 4 16GB TRẮNG CŨ ( nguyên zin ) 3.950 J CÒN HÀNG 97%
         
IPAD 4 16GB ĐEN CŨ ( nguyên zin ) 3.900 J CÒN HÀNG 97%
         
IPAD 4 64GB ĐEN WIFI CŨ ( nguyên zin ) 4.000 J CÒN HÀNG 99%
         
IPAD 4 64GB ĐEN WIFI CŨ ( nguyên zin )sọc chỉ mh  3.600 J CÒN HÀNG 99%
IPAD 4 64GB ĐEN WIFI CŨ ( nguyên zin )sọc chỉ mh  3.400 J CÒN HÀNG 97%

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Lưu ý : KHÔNG BẢO HÀNH .MÁY MẤT NGUỒN, NO ALL, MÀN HÌNH, PIN, ICLOUD
* Tất cả máy bao test 7 ngày *

Giờ làm việc : 9h -> 19h  . Chủ nhật : 9h -> 16h
Liên hệ : 0923.626262 ( A Thuận ) - 0169.888.8668 ( C Thi ) 
Địa chỉ  : 637 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 637 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 0169.8888.668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 19:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 16:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227
 

Công Ty TNHH Thiên Minh